Ara podem etiquetar els nostres productes amb un codi de barres que ens identifiqui com país...
ACCB neix perquè les nostres empreses no es vegin forçades a identificar les seves productes
amb el prefix 84, a la vegada que evitem fer front a quotes importants de per vida.
 
 
Inici
+ Info
Contacte
eMail
 

OBJETIUS
Els objectius de ACCB estan molt clars; no és raonable que a un emprenedor, després d'haver afronta les infinites dificultats que surten al pas quan de posar en peu una empresa es tracta i d'haver pagat impostos de tot tipus, se li exigeixin 985,13 € de quota d'alta més 192,06 € a l'any de per vida pel dret a disposar d'uns dígits amb els de confeccionar el codi de barres per al seu producte que, a més, l'identifica com a fabricant espanyol (84 GS1 AECOC). Així que, lliurement, un grup de professionals catalans de llarga tradició en codificació comercial ens proposem associar al major nombre possible de empresaris catalans i donar satisfacció a la necessitat de disposar de dígits d'identificació comercial que coexisteixin amb el sistema GS1 i identifiquin a Catalunya (amb el prefix 15), de forma pràcticament gratuïta.
AECOC
L'Associació Espanyola de Codificació Comercial va néixer a Barcelona el 1977 tenint com a objectius la instauració, posada en marxa, promoció, ús i control del sistema de llenguatge i codificació comercial EAN o qualsevol altre, així com també qualsevol altra activitat que tendeixi a racionalitzar les relacions entre fabricants i distribuïdors. L'associació no té caràcter lucratiu, és apolítica, voluntària i autònoma. Avui és un gegant que es reclama únic representant a Espanya autoritzat per GS1 per atorgar prefixos d'empresa GS1.
ACCB
La majoria dels nous empresaris catalans necessiten posar un codi de barres a la caixa del seu producte perquè les botigues a les quals aquest es va a vendre li donin entrada en el seu sistema de magatzem i facturació. Res més. Llegeixen el codi de barres, li assignen un nom de producte i un preu, ia vendre. El nombre (els dígits) dels que està compost el codi de barres és indiferent; simplement li passen la pistola lectora i escriuen el nom del producte. ACCB neix per a proporcionar a aquests empresaris la possibilitat d'utilitzar els codis de barres sense haver de desemborsar una suma respectable ni afrontar anualitats de per vida, a més de proporcionar uns dígits (el 15) que els identifiqui en el món com a catalans.

EL CODI DE BARRES DE ACCB
Com pot veure a la imatge del costat, el codi que utilitzen els nostres associats és un EAN-13 completament normal, llegible a tot el món ...
15 = CATALUNYA
Els dos primers dígits (lliures) són els que prenem com identificatius de Catalunya, per no xocar amb altres ja establerts ...
123
Els dígits 3, 4 i 5 (123 en l'exemple), identifiquen el sector professional al qual pertany el associat ...
4567

Aquests 4 dígits identifiquen l'empresa associada, és la seva matrícula. En principi ens permetrien inscriure a 10.000 associats, molts més dels potencials ...
890

Aquests tres dígits són els que es posen a disposició de l'empresa, del 000 al 999, amb els quals es poden obtenir 1.000 codis de barres ...
9

L'últim dígit, (el 9 en l'exemple), és com la lletra del DNI, el dígit de control i serveix per assegurar la correcta lectura del codi de barres i impedir que l'escàner falli ...

 
© ACCB 2010 - 2015 Tots els drets reservats